Spolek Letní filosofická škola, z. s. byl založen v roce 2015 jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, v němž se sdružili studenti, pedagogové a zájemci o filosofii             za účelem rozvíjení filosofického, mezioborového a mezikulturního dialogu prostřednictvím pořádání každoroční Letní filosofické školy. 
 
Nejvyšší orgánem Spolku je Členská schůze.
 
Statutárním orgánem je Výbor, jehož členové jsou: E. Stehura, J. Michalík a O. Bureš.
 

Členové spolku
Zakládající členové: O. Bureš, B. Cvek, J. Michalík, E. Stehura, K. Šebela; ostatní: P. Čoupek, K. Floss (čestný člen), P. Floss (čestný člen), I. Flossová, J. Makovský, P. Rohel.

 Stanovy LFŠ, z.s. (pdf)

 

Každoročně organizovaná Letní filosofická škola jakožto hlavní účel činnosti spolku LFŠ, z.s. je nekomerční akce pořádaná zdarma pro naplnění ideje LFŠ jak organizátory, tak i přednášejícími. Proto vítáme každý příspěvek na její realizaci. Přispět je možno na transparentní účet spolku LFŠ, z.s. u České spořitelny, č. ú.: 4016445379/0800. Děkujeme.

 

Vytvořeno službou Webnode