Programy minulých ročníků Letní filosofické školy

1993 III. LFŠ: SR: České myšlení v evropském kontextu (J. M. Lochman, J. Krejčí, M. Ransdorf)
1992 II. LFŠ: SR: Prokopská tradice v českých dějinách (P. Piťha a kol.)
1991 I. LFŠ: Filosofie a teologie po samotové revoluci (L. Hejdánek, J. S. Trojan, K. Floss)
 
M = (Sázavské) Meditace o základech vědy
MK = Mezinárodní kolokvium
MS V-Z= Mezinárodní symposium Východ – Západ
SR = Sázavské rozhovory