Materiály a záznamy

Programy jednotlivých ročníků, včetně anotací jednotlivých přednášek, naleznete zde.

Na zpracování záznamů přednášek postupně pracujeme, prozatím zde naleznete audio a video záznamy posledního ročníku.

 

28. ročník (2018): Zápas o smysl. Co s kategorií smyslu?

Martin Cajthaml: K čemu etika dnes?          AUDIO  

Karel Floss: Smysl teologie v dnešním světě                AUDIO

Miroslav Marcelli: Úloha predmetného zmyslu pri uvádzaní do filozofie           AUDIO

Jana Šilerová: Smysl farářské práce dnes         AUDIO

Aleš Prázný: Smysl výchovy u Nietzscheho         AUDIO

Václav Němec: Člověk mezi smyslem a nicotou: smysl a absence smyslu v personalismu a ve filosofii existence    AUDIO

Ondřej Sikora: K filosofii smyslu u Jana Patočky        AUD IO

Bohuslav Rudolf: Smysl alternativních interpretací kvantové mechaniky        AUDIO

Pavel Floss: Masaryk a Komenský. Poznámky k diskuzi o smyslu českých dějin, zvláště v souvislosti s letošními osmičkovými výročími       AUDIO

Evžen Stehura: Smysl dějin? Nejstarší koncepce smyslu dějin - Boží království, Impérium a civilizační pokrok       AUDIO

Jiří Michalík: Dějiny umělé inteligence: hledání smyslu intelektuála        AUDIO

Petr Kůrka: Kubické rovnice a komplexní čísla            AUDIO

Marie Větrovcová: Ztrácení smyslu a existence        AUDIO

Otakar Bureš: Několik úvodních slov k bloku politické a sociální filosofie            AUDIO        VIDEO

Róbert Stojka: Zmysel dejín v Patočkovej filozofii dejín           AUDIO        VIDEO

Ľubica Kobová: Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v Obhajobe práv ženy    AUDIO      VIDEO

Josef Šmajs: O smyslu biofilního obratu kultury           AUDIO        VIDEO

Michael Hauser: Situace přechodu, pud smrti a vzkříšení        AUDIO        VIDEO

Petr Rohel: Smysl dějin, kategorie smyslu a interpretace díla J. L. Hromádky        AUDIO

Panelová diskuze přednášejících bloku sociální a politické filosofie    AUDIO        VIDEO

Pavel Floss: Úvod k filmu Kladivo na čarodějnice    AUDIO

 

2017

Panelová diskuze přednášejících bloku politické a sociální filosofie      VIDEO

 

2016

Lubor Kysučan: Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje        VIDEO

Panelová diskuze přednášejících bloku politické a sociální filosofie       VIDEO

 

2015

Filip Jaroš: Člověk jako koruna evolučního tvoření        VIDEO

Františka Jirousová: Zlo v evolučním vesmíru        VIDEO

Panelová diskuze přednášejících bloku politické a sociální filosofie      VIDEO

 

2014

Ilona Švihlíková: Ekonomické krize a systémové teorie        VIDEO

Karel Floss: Řád jako ústřední idea Západní civilizace        VIDEO