Odkazy

Nadace Světový Étos (ČR) - dřívější organizátor LFŠ

Malování na Sázavě pod vedením malířek Školy vidění - dřívější součást LFŠ jako (Malířská) Škola vidění Radoslava Kutry

Katedry filosofie v ČR:

Olomouc: UP KFI

Praha:

UK ÚFAR               

UK KFDPV (PřF)

VSE KFIL

Brno: MU KFI                   

Plzeň: ZČU KFI                 

Ústí nad Labem: UJEP KPF   
Ostrava: OU KFI            
Pardubice: UPCE KF            
Hradec Králové: UHK KFSV      
České Budějovice: JCU KFR     
Liberec: TUL KFL  

Jiná pracoviště (ČR)

AV ČR - Filosofický ústav (Flú -AVČR)            
Centrum pro práci s renesančními texty (CRT -UP)     
Centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (-UNCE UK)  
Centrum pro teoretická studia (CTS -UK,AVČR)   
Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMSc -UHK)  
Centrum fenomenologického výzkumu (-FHS UK)
Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (RCTHS -ZCU)
Mezioborové aktivity (MOA -NTC ZCU)       
Centrum globálních studií (CGS -AVČR,UK)           
SAV - Filozofický ústav (SK)

         
společnosti se zaměření na filosofii (ČR)
Česká platónská společnost         
Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu 
Společnost pro kognitivní vědu a filosofii

Institut pro hermeneutiku Kočovná filosofická divadelní společnost


Jednota filosofická (více)     
Olomoucká pobočka  
Brněnská pobočka 
Vinohradská odbočka (Praha)  


Ostatní:
filosofie.cz

komunita filozofie (na google+)

sdružení Přátelé filosofie

fysis