LFŠ 2015

Jan Stejskal (FF UPOL): Vnímání husitství v italském humanistickém prostředí v první polovině patnáctého století.

Dobové ozvěny husitství byly samozřejmě patrny v blízkém, ale i vzdálenějším zahraničí. Příspěvek se zabývá některými z nich, které rezonovaly na Apeninském poloostrově v průběhu první poloviny 15. století. Co tamní literáty na husitství zaujalo, za jaký fenomén je považovali, s jakými proudy je spojovali? Na protagonistech husitství byly nalézány i pozitivní rysy. Příspěvek si neklade za cíl podat rozsáhlou výpověď o vlivu husitství na společnost na Apeninském poloostrově, je spíše sondou, dotýká se tak několika výpovědí, které se explicitně k husitství vztahovaly.