Stehura

Evžen Stehura (FF UP): Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů.

Koncepce univerzálně platných přírodních zákonů stojí v samotném jádru novověké vědy. Ve svém příspěvku chci sledovat genezi myšlenky přírodního zákona. Odkud pochází představa světa jako stroje a jakou roli hrála při vzniku novověké vědy? Metafora Boha hodináře, v sedmnáctém století byla velmi vlivná, pochází ze století čtrnáctého. Hrál zde Bůh roli garanta univerzální platnosti (přírodního) zákona?