Soukup L.

Lubomír Soukup (UTIA AVČR):  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás.

Matematika je přesná věda, která v průběhu svého několikatisíciletého vývoje prokázala svoji schopnost přehledně popisovat zákonitosti přírodních a technických věd. V současné době se uplatňuje i ve společenských vědách, zejména v ekonomii nebo  v psychologii. Přírodovědné, technické i ekonomické poznatky však významně závisí na měřených datech o reálném světě kolem nás, která obvykle bývají nepřesná, nejistá, neurčitá, vágní, neúplná nebo naopak nezvladatelně složitá. Jak je tedy možné pomocí přesné matematiky uchopit nepřesnost a nejistotu reality? Během posledních 400 let vzniklo několik matematických teorií, které se pokouší nějakým způsobem zacházet s neurčitými údaji a poskytnout člověku srozumitelné podklady pro rozhodování v praktických případech. Mezi nejúspěšnější a tudíž nejpoužívanější teorie neurčitosti patří teorie pravděpodobnosti a teorie fuzzy množin. V přednášce se pokusím vystihnout základní principy, na kterých jsou tyto dvě teorie založeny, osvětlit jejich vzájemný vztah a jejich význam pro reprezentaci neurčitosti.