Prázný

Aleš Prázný (FF UPa): Jaspersova trojí kritika univerzity.

Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let a Jaspers v nich rozpracovává ideu univerzity jako jednotu vědy a výuky. Příspěvek se rovněž zaměří na historicko-politické souvislosti Jaspersovy tvorby.