Popovová

Klára Popovová (FF UK) : Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu a jejich zdroje informací o novém náboženství.

Rodilí muslimové se během svého dětství a dospívání denně setkávají s islámem a jeho pravidly. Konvertité však k novému náboženství přicházejí zpravidla až v dospělém věku a tyto základy proto postrádají. Toto se týká i mladých pražských žen, které se rozhodly přijmout islám. Kde získávají informace před samotnou konverzí a jakým zdrojům důvěřují poté, co se muslimkami stanou? Odráží se předchozí akademické studium na metodách hledání informací? Hledají rady u svých manželů nebo jsou to naopak konvertitky, které své partnery poučují? Jakou roli hraje internet a sociální sítě? Kde získávají informace muslimky, které vystupují v médiích a odpovídají novinářům na dotazy týkající se islámu? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět příspěvek založený na kvalitativních rozhovorech s šestnácti mladými pražskými konvertitkami k islámu, v nichž byl kladen důraz nejen na zdroje informací, ale i na důvody ke konverzi a reakce rodiny či přátel na toto rozhodnutí.