Palouš

Martin Palouš (FIU):  Demokracie včera a dnes. A co zítra?

Východiskem mi bude „Demokracie dnes a zítra“, údajně nejcitovanější kniha Edvarda Beneše, která byla sepsána na základě Benešových přednášek na University of Chicago na jaře roku 1939. Při pokusu kriticky zhodnotit Benešovu filosofii dějin se budu primárně opírat o dva krátké texty, které filosofickému myšlení druhého československého prezidenta věnoval Jan Patočka. Problém kontinuity a diskontinuity se pokusím zkoumat v souvislostech české politické zkušenosti v rámci „věku extrémů“, jak britský historik Eric Hobsbawm charakterizoval „krátké“ 20. století.

 

doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.
Martin Palouš podepsal Chartu 77, v roce 1986 byl jejím spolumluvčím, později byl kooptován do Federálního shromáždění za Občanské fórum, působil jako náměstek ministra zahraničních věcí, diplomat (mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Stálé mise České republiky při OSN), předseda Českého helsinského výboru, děkan FSV UK a pedagog či jako ředitel Knihovny Václava Havla. V současnosti vyučuje na Florida International University. Přeložil např. některé spisy Hannah Arendt (Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení). Zabývá se problematikou lidských práv, mezinárodního práva a procesy demokratizace a transformace.

wikipedie
hyde park ČT s Martinem Paloušem (obsahující také rozhovor s jeho otcem, filosofem Radimem Paloušem)