Palkoska

Jan Palkoska (Flú AVČR, FF UK): Leibnizův princip postačujícího důvodu.

Cílem přednášky je představit Leibnizův tzv. princip postačujícího důvodu (=PPD) a předvést některé základní systematické role, který PPD hraje v Leibnizově myšlenkovém rozvrhu. Konkrétněji se nejprve pokusím o výklad smyslu PPD u Leibnize, a to jednak na pozadí výkladu různých Leibnizových formulací PPD, jednak na pozadí sporu o intepretaci PPD mezi Leibnizem a Clarkem. Poté přestavím způsob, jakým Leibniz uplatňuje PPD (i) při dokazování existence Boha, (ii) ve své possibilistické koncepci existence, a (iii) při vyvracení existence newtonovského absolutního prostoru. Na závěr (zbude-li čas) krátce naznačím některé směry ve zkoumání systematické problematiky přijatelnosti a rozsahu platnosti PPD v současném metafyzickém myšlení.

Texty k nastudování