MERVART

Jan Mervart (FLÚ AV ČR / FF UHK): Filosofie dějin Roberta Kalivody: mezi reformací a revolucí.

Příspěvek se bude věnovat Robertu Kalivodovi a jeho celoživotními zájmu o uchopení historického procesu jakožto permanentního úsilí o lidskou svobodu a seberealizaci člověka. Pod vlivem raného Marxe, soudobého humanistického marxismu a surrealismu Kalivoda mimo jiné usiloval o fúzi psychoanalytické „nerepresivní sublimace“ do filosofie
dějin. Na základě tohoto principu, který se promítal do jeho studií o husitském táboru, české reformaci, Komenském, ale i reformním komunismu či utopiích, se Kalivoda snažil uchopit dějiny jako neustálý „revoluční zápas“.  Tento náhled na jedné straně vytvářel podhoubí pro radikálně demokratické myšlení pozdních šedesátých let, na straně druhé může být v mnohém aktuální jak pro dnešní historické bádání, tak pro promýšlení současné společenské reality.

[osobní stránka]

Jan Mervart (FLÚ AVČR) na 25. LFŠ (2015) v Dubu nad Moravou. 

 

Publikace J. Mervarta: