LÁNSKÝ, MATOŠKA

Ondřej Lánský (FLÚ AV ČR / FP TUL) a Lukáš Matoška (FF UK): Kapitalismus a svoboda.

„Tvoje svoboda máchat rukama končí tam, kde začíná nos někoho jiného,“ zní klasické motto liberálů. Klademe si v té souvislosti dvě otázky. Řídí se současný kapitalismus touto maximou? Pokud nikoli, stačí nám takový emancipační program, který by požadoval plnou realizaci této maximy? Ideologové tržního hospodářství nás přesvědčují o tom, že samozřejmě žijeme ve svobodné společnosti. Jak se pokusíme na konkrétních příkladech ukázat, chudoba, která je způsobena sociálními nerovnostmi, přitom svobodu radikálně omezuje.