Kroupa

Daniel Kroupa (FF UJEP): O univerzalitě evropských hodnot.

Paradox univerzality evropských hodnot: jsou-li evropské, nejsou univerzální, jsou-li univerzální, nejsou evropské. Obsahuje evropská duchovní tradice univerzální hodnoty? Jestliže ano, jsme oprávněni vyžadovat jejich uplatňování? Jakým způsobem? Je dovoleno použití síly? Kdy konkrétně?"