Kapusta

Jan Kapusta (FF UHK):  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality.

Mayové dnes patří k těm původním kulturám světa, které se těší mimořádné přízni nejen v rámci vědy, ale i populární kultury, turismu a new age religiozity. „Mayská spiritualita“ se stala dobře prodejným artiklem; otázka je, k čemu tento pojem vlastně odkazuje. Příspěvek se proto zaměří na to, jak se mayské náboženství proměňuje v kontaktu se západní alternativní spiritualitou – do jaké míry čerpá ze svých kulturních kořenů, do jaké míry podléhá globálním trendům a konečně do jaké míry zápasí s nároky legitimity, původnosti a autenticity.

 

 

 Mgr. Jan Kapusta, Ph.D. (1985) vystudoval etnologii na Ústavu etnologie FF UK, kde získal v roce 2015 doktorát. Terénní výzkumy prováděl ve Španělsku (2006 a 2007) a Guatemale (2009 a 2013). V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře filozofie a společenských věd FF UHK, kde přednáší sociální a kulturní antropologii. Zabývá se kosmologií a rituálem, současnou mayskou kulturou a západní alternativní spiritualitou.