LFŠ 2015

Filip Jaroš (FF UHK): Člověk jako koruna evolučního tvoření.

Nejpozději od reformace 16. století se křesťanský Západ ptá, jak se Bůh otiskuje ve světě přírody. Ještě na začátku 19. století William Paley hlásá, že boží působení lze vyčíst ze smysluplného uspořádání přírody. Většina historiků vědy má za to, že Darwinovo vystoupení r. 1859 s žánrem přírodní teologie definitivně skoncovalo. Tento příspěvek má za cíl nabídnout alternativní pohled, který ukazuje, že největší evoluční biologové zaplňují žánr přírodní teologie nadále, i když nereflektovaně. Opětovné rozeznání tohoto žánru umožňuje opatrné ohledávání cesty pro syntézu evoluční historie života a některých křesťanských vhledů.