Holub

Štěpán Holub (MFF UK):  Filosofická interpretace kvantové mechaniky.

Kvantová mechanika je obecně přijímanou a prakticky úspěšnou fyzikální teorií. Interpretace jejích základních postulátů je však od počátku kontroverzní. Problematický je status „kolapsu vlnové funkce“, který je spojen s měřením.           Vývoj kvantového systému totiž v okamžiku měření podléhá jinému postulátu,     než systém který měřen není. Tato situace podněcuje nejrůznější filosofické           (a ideologické) spekulace. S pomocí slavného článku  A Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again), jehož autorem je neméně slavný matematik a filosof Hilary Putnam, se pokusíme tuto diskusi (pokud možno střízlivě) nastínit.

 

Štěpán Holub (1971) vystudoval matematické struktury na MFF UK, kde také na Katedře algebry působí. Studoval filosofii na Laternské univerzitě v Římě a na Filosofické fakultě UK získal doktorát z filosofie za práci zabývající se vztahem Aristotelovy praktické filosofie a politického myšlení Hannah Arendtové. V letech 1998 – 2011 vyučoval filosofii na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho matematický výzkum je zaměřen především na kombinatoriku na slovech, ale na MFF vyučuje také předmět Kvantová informace.