FLOSS

Karel Floss (Sázava): Evoluce, revoluce, reformace – tři klíčové ideje evropské civilizace.

Příspěvek vychází z dějinných kořenů tří pojmů, aby se osvětlila jejich funkce v současném stadiu civilizačního procesu. Následuje kritický rozbor několika starších i novějších podnětů ve filosofii a teologii, ale zejména v beletrii (M. Kundera; M. Houellebecq) a antropologii (Y. N. Harari). 

Karel Floss na jubilejí 25. LFŠ (2015).

Výběr z posledních publikací a překladů Doc. Dr. Karla Flosse: