LFŠ 2015

Boris Cvek (PřF UPOL): Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech.

Význam matematiky v přírodních vědách je tradičně spojován s nebeskou mechanikou jako popisem přírody. Cílem přednášky bude ukázat, že tímto způsobem matematika slouží spíše metafyzickým než přírodovědným účelům, pokud u přírodních věd nejde tolik o popis přírody jako o predikci výsledku experimentů. Jako příklad uplatnění matematiky v pozemské, experimentální přírodní vědě, bude použita termodynamika a její zacházení s matematickou idealizací. Na závěr bude učiněn pokus spojit termodynamické nebo obecně pozemské přírodovědné myšlení a průmyslovou využitelnost přírodních věd s přístupem k matematice u středověkých řemeslníků.                                                  [Powerpoint. prezentace]

Boris Cvek (PřF UPOL) na 25. LFŠ.

 [osobní stránka, výzkumný projekt