chlup

Radek Chlup (FF UK): Univerzální filosofický systém v novoplatonismu.

Antická filosofie se obecně mnohem více než filosofie moderní snažila všechny typy filosofického a vědeckého zkoumání propojit v jeden systém, nejdůslednější však v tomto úsilí byli až novo-platonici. Přednáška jejich univerzalistický projekt představí a pokusí se zhodnotit jeho výhody a nevýhody.