CERMANOVÁ

Pavlína Cermanová (FLÚ AV ČR): Husitské čtení apokalyptických proroctví.

V příspěvku bych chtěla  postihnout spojitost a podmíněnost husitského reformního myšlení a apokalyptických proroctví. Husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických figur v konkrétním času a prostoru Čech na konci druhého decenia 15. století. Husitské čtení apokalyptických proroctví přispělo nejen k větší dynamice událostí, ale přispělo také k vytvoření jasně definované identity radikální obce. V přístupu k prorockým textům docházelo i mezi husitskými autory k rozdílům, jimž bude rovněž věnována pozornost. Jednou ze základních otázek bude rovněž konstrukt postavy "proroka", jenž svou duchovní autoritou zprostředkoval význam apokalyptického proroctví širšímu publiku, čímž umožnil jeho praktický dosah.

 [osobní stránky]                                                                                                                                                      [přestavení knihy P. Cermanové: Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby]

Pavlína Cermanová (FLÚ AV ČR) na 25. LFŠ 2015 ve dni věnovaném revolučním aspektům husictví.

 

Publikace P. Cermanové: