KONTINUITA A DISKONTINUITA
(30.6. – 7.7. 2017; Charváty / Dub nad Moravou; program)

první zveřejněné nahrávky přednášek z letošní LFŠ naleznete zde
 

        

 

 

   LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA

 

 

Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu.

Cílem LFŠ je vytvořit společné prostředí s dvoutýdenním programem přednášek, seminářů, diskuzí a jiných typů setkávání pro rozvíjení filosofického, religionistického a vědeckého diskursu v duchu pluralitního, multikulturního a osobního přístupu.

LFŠ vznikla z podnětu doc. Karla Flosse, který ji jako spiritus movens utvářel do 21. ročníku, do doby kdy se LFŠ konala v Sázavě. Od r. 2012 probíhá LFŠ v Dubu nad Moravou, kde ji organizuje a dále rozvíjí spolek Letní filosofická škola, z. s.

Zveme všechny zájemce na LFŠ do Dubu n.M. vždy v tradičním termínu na začátku letních prázdnin ke společnému – jak navrhuje Platón – filosofickému soubytí (συνουσία) a soužití (συζῆν). 

První fotografie (z r. 2011) ukazuje areál Centra Prokopios v Sázavě n.S. – místo konání LFŠ v letech 1992–2011 ● Druhá forografie (z r. 2013) ilustruje prostření fary v Dubu nad Moravou, kde se LFŠ koná od r. 2012 do současnosti.

Vytvořeno službou Webnode