Aktuality

23/4/2018
 
23/4/2018
 

Letní Filosofická Škola

Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu.

Cílem LFŠ je vytvořit společné prostředí s dvoutýdenním programem přednášek, seminářů, diskuzí a jiných typů setkávání pro rozvíjení filosofického, religionistického a vědeckého diskursu v duchu pluralitního, multikulturního a osobního přístupu. LFŠ vznikla z podnětu doc. Karla Flosse, který ji jako spiritus movens utvářel do 21. ročníku do doby, kdy se LFŠ konala v Sázavě. Mezi lety 2012 a 2017 probíhala LFŠ v Dubu nad Moravou, kde ji organizoval a dále rozvíjel spolek Letní filosofická škola, z. s. V letošním roce se místo konání LFŠ přesouvá do Velkých Losin.