Letní Filosofická Škola

Současná Letní filosofická škola (LFŠ) je přímým pokračováním LFŠ založené doc. Karlem Flossem a organizované v letech 1991–2011 Nadací Světový Étos – Centrum Prokopios v Sázavě nad Sázavou. Po šesti letech konání v Dubu nad Moravou se LFŠ letos koná poprvé ve Velkých Losinách

Idea Letní filosofické školy vyjadřuje snahu vytvořit společné a otevřené prostředí pro setkávání, přednášky, diskuze a inspiraci všech zájemců o filosofii jak v užším odborném smyslu, tak i v širším humanistickém smyslu, a to v duchu demokratického, multikulturního a mezináboženského dialogu. Cílem je společné pobývání a promýšlení otázek a přednesených témat v kruhu pedagogů, studentů, vědců, mladých badatelů a všech, kteří považují Platónovu výzvu k filosofickému soubytí a soužití za důležitou pro sebe a pro kulturu, ve které žijí.

 

Aktuality

07/06/2018
Aktualizovali jsme letošní program a informace a přidáváme plakát, o jehož šíření prosíme!
 
 
 
27/5/2018
V sekci LFŠ 2018 – UBYTOVÁNÍ se nachází registrační formulář. Pozor, kapacita ubytování je omezena.
V sekci LFŠ 2018 – INFORMACE se nachází podrobné informace k organizaci letošní LFŠ.
 
19/5/2018
Vážení a milí přátelé Letní filosofické školy,
 
informujeme, že letošní, již 28. ročník, LFŠ proběhne 29.6.–8.7. ve Velkých Losinách ve znamení tématu Zápas o smysl. Co s kategorií smyslu?
 
Zde naleznete skoro kompletní program. Kompletní program (včetně anotací a organizačních informací ohledně ubytování apod.) zveřejníme a zašleme v příštím týdnu.
 
23/4/2018
 
23/4/2018