Větrovcová

Marie Větrovcová (CTS AVČR; FF ZČU):  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum.

Po krátkém shrnutí pojmu kontinua v aritmetice a obecněji topologii se zaměřím na fenomenologickou filosofii dis/kontinua, jeho podmínky (ale i nedostatky) jak matematické, tak filosofické (transcendence, existence, fenomén, objektivace, subjektivita). Budu se přitom zabývat tím, jaké vlastnosti prostoru mohou dis/kontinuum zakládat  především v otázce dimenzionality (včetně existenciálně-personální), a pak i v obecnosti, co je prostor (matematický i přirozený). Vycházet budu zejména z (loni vydaných) fenomenologických spisů Jana Patočky. Je možné, že připomenu některé Vopěnkovy a d'Alembertovy myšlenky.

 

 

Marie Větrovcová vystudovala matematiku (Mgr., Fakulta aplikovaných věd ZČU) a teorii a dějiny vědy a techniky (Ph.D., Fakulta filozofická ZČU). Úzce spolupracovala s prof. Petrem Vopěnkou. Zabývá se (intencionální) historiografií a filosofií matematiky se zaměřením na středověkou matematiku a matematiku 19. a 20. století. Zejména se věnuje spojení fenomenologické filosofie a matematiky (vnímání, rozumění, symbolismus…). Na ZČU přednáší historii a filosofii matematiky a fyziky a vede interpretační filosofický seminář. Badatelsky působí také v Centru pro teoretická studia (CTS AV ČR & UK).

odkaz