Vaněk

Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality.


Jako člověk praktikující schizofrenii se zamyslím nad vztahem bludného "symbolického myšlení" k jeho kontextu. Představy sdílené mnoha lidmi přestávají být bludné, neboť jsou společností brány vážně. Schizofrenie se naopak vyznačuje solitérní představivostí postiženého a především neschopností společnosti vystavět těmto představám kontextuální hřiště. Jak je však možné, že i lidé s tak běžnými a kulturně ceněnými představami jako je "stávání se Kristem" končí za zdmi blázinců? "Mystika vs. chorobná mystika" jako rafinovaný způsob vyžadování poslušnosti tam, kde by měl být prostor spíše pro svobodu, lásku a radostnou hravost.

 

Mgr. Tomáš Vaněk  studoval komparatistiku na FFUK, v průběhu studií onemocněl zákeřnou nemocí, která se později manifestovala jako paranoidní schizofrenie. Studium dokončil jedinou vpravdě dekonstruktivní prací, která kdy byla na našich univerzitách obhájena. Věnuje se destigmatizačním projektům na poli duševního zdraví, zejména psané i televizní žurnalistice, přednášení a vedení literárních dílen.