Trlifajová

Kateřina Trlifajová (CTS AVČR):  Kontinuum matematické a reálné.

Od antiky byl výklad kontinua předmětem sporů. Aristotelés je považoval za nekonečně dělitelné, Démokritos je označil za složené z nekonečně dále již nedělitelných částeček. V moderní matematice je kontinuum reprezentováno reálnými čísly. Existuje několik jejich modelů v různých teoriích. Na tuto otázku dávají vesměs šalamounskou odpověď.  Ne vždy však jsou v souladu ve výkladu vztahu reálných čísel a matematického nekonečna. Neřešená zůstává otázka vztahu kontinua matematického a reálného. Možnou odpověď lze nalézt ve Vopěnkově fenomenologickém rozboru kontinua.

 

 

Kateřina Trlifajová se zabývá různými přístupy k nekonečnu a kontinuu v matematice a jejich filosofickými, případně teologickými souvislostmi. Vyšla z alternativní teorie množin, založené Petrem Vopěnkou. Tato teorie zaujala k nekonečnu postoj radikálně odlišný od klasické teorie množin, vykládá jej na podkladě fenomenologického pojmu horizontu, zachyceném v matematice pomocí polomnožin. Kateřina Trlifajová tento přístup dále rozvíjí a konfrontuje jej s přístupem některých myslitelů klíčových pro dějiny nekonečna, Zénóna, G. Cantora a B. Bolzana. Působí v Centru pro teoretická studia (společné pracoviště AVČR a UK). Na LFŠ již několikrát vystoupila v rámci Meditací o základech vědy. 

odkaz