Soukup

Daniel Soukup (FF UK): Newmanův sen o ideji univerzity.

Dodnes velmi vlivná kniha Idea univerzity vznikla v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Přednáška se zaměří na zásadní rozpornost Newmanova pokusu: v zuboženém a provinčním Irsku chtěl založit univerzitu ve velké evropské tradici; proti konfesijním tlakům bránil myšlenku svobodného vzdělávání (liberal education); a v progresivistickém 19. století hájil místo teologie na univerzitě.