ŠMAJS

Josef Šmajs (ESF MU): Co je evoluční ontologie?

Evoluční ontologie se od tradiční ontologie liší: 1. předmětem; 2. způsobem jeho interpretace; 3. společenskou rolí. Předmětem tradiční ontologie bylo abstraktně pojaté přírodní bytí. Předmětem ontologie evoluční je vedle přírodního bytí také umělé onticky opoziční bytí kulturní. Jejím předmětem je totiž ontický konflikt kultury s přírodou. Tradiční ontologie v pojetí přírodního bytí preferovala stálost, pasivitu a vratnost, ontologie evoluční zdůrazňuje jeho procesualitu, ontickou aktivitu a nevratnost; v souladu s realitou považuje i přírodní bytí za aktivitu, za onticky tvořivé; tradiční ontologie byla abstraktně akademická a individuálně útěšná; evoluční ontologie, která odhaluje podstatu globální ekologické krize, může plnit funkci obecně světonázorovou a kulturně paradigmatickou.

[osobní stránka]      

Josef Šmajs (ESF MU) na 25. LFŠ v Dubu nad Moravou.

 

Poslední publikace J. Šmajse: