Rohel

Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Poznámky k dosavadnímu dílu M. Hrubce.

Po stručné charakteristice prozatím nejdůležitějšího díla současného českého sociologa a filozofa Marka Hrubce Od zneuznání ke spravedlnosti, se budeme především věnovat jeho analýze problematiky struktur, aktérů a procesů v dějinách, specifickému řešení, které tento autor nabízí. V závěru se velmi stručně dotkneme dalších obecnějších témat Hrubcových prací i jeho organizátorských a občanských aktivit. 

 

 

Petr Rohel je vzděláním historik. Po vyloučení ze studií po roce 1968 se v 70. a 80. letech účastnil v Olomouci bytových seminářů. Zabýval se dějinami Ostravy a dělnického hnutí; nyní se zaměřuje zvláště na levicovou politickou teorii a kritiku globalizovaného kapitalismu. Angažuje se v hnutích za sociální spravedlnost. LFŠ navštěvuje pravidelně mnoho let, své příspěvky přednesl v letech 2006, 2008, 2010-2016.