Rohel

Petr Rohel (Ostrava): Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho.

Referát se bude zabývat interpretací kategorie univerzum v koncepci nesubstanční ontologie v Bondyho práci Příběh o příběhu, vysvětlena bude také problematika sebeidentity skutečnosti, svobody a některým aspektům vývoje současné společnosti v souvislostech s výkladem nesubstanční ontologie.