LFŠ 2015

Petr Rohel (Ostrava): Současná kritická teorie o transformaci kapitalismu.

V úvodní části bude nejstručněji charakterizována kritická teorie (Frankfurtská škola) a obecně problematika transformace kapitalismu. Dále bude sevřeně analyzována část díla Williama Robinsona a kniha Ilony Švihlíkové Přelom. Následovat bude výklad knihy Marka Hrubce Od zneuznání ke spravedlnosti, především problematika globálních chudých a vlastnictví. Největší část přednášky bude věnována části prací Michala Hausera. Především půjde o knihu Cesty z postmodernismu se zaměřením na otázky kritičtějšího výkladu postmodernismu a především problematiku proměn instrumentálního rozumu. V závěru budou některá tato témata srovnávána s dílčími analýzami autora přednášky.