Rigel

Michal Rigel (FF UHK): Kulturní universálie a válka aneb válka jako kulturní universálie?

Universalismus coby zastřešující téma letošní LFŠ odkazuje mimo jiné k tázání po universálně přítomných fenoménech v lidských společenstvích. Z těch, které se zdají být určitým způsobem relevantní ve vztahu k válce, obsahuje známý výčet od Donalda Browna (Human Universals 1991) položky jako konflikt, různé formy násilí, zbraně, kolektivní identita, etnocentrismus atp. Cílem prezentace je představit některé komentáře a poznámky k tomu, jaká je interakce výše zmíněných universálií ve spojitosti s válkou. Na pozadí úvah o vlivu vybraných kulturních universálií na podobu války se budu v první části promluvy soustředit na otázku lidské přirozenosti ve vztahu k násilí, abych se ve druhé zaměřil na dichotomii my a oni, potažmo důsledky dělení na tzv. členské  a nečlenské skupiny. Součástí vystoupení bude i stručná historická reflexe problematiky, která by měla poskytnout přehled o dosavadní recepci tématu a pomoci vhodně ilustrovat mé vlastní postřehy.