Recmanová

Ivana Recmanová (FF UP): Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.

Přednáška se bude zabývat intersekcionalitou a intersekcionálním přístupem ve výzkumu muslimů, především z feministického hlediska. Zjednodušeně řečeno, půjde o nazírání na 'menšiny v menšině', tj. islámu, proč je důležité se jimi zabývat a jak zabránit tomu, aby se náš výzkum zabýval pouze majoritními, nejhlučnějšími hlasy v rámci islámu.