LFŠ 2015

Aleš Prázný (FF UPCE): Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové.

Co je vlastně revoluce? Čím je tento fenomén pro člověka? Co znamená žít ve světě, který nejen z revolucí vzešel, ale s nímž revoluce rovněž otřásají? Pro Arendtovou je revoluce v politické rovině spojena se zápasem o svobodu, a v tomto smyslu jde o nastolení politického řádu svobody. Proto upozorňuje na to, že o revolucích je možné mluvit až od 18. století. Revoluce jsou pro Arendtovou jedinými politickými událostmi, které nás staví přímo do středu dějin a konfrontují nás s novým počátkem.

A. Prázný (FF UPCE) na 25. LFŠ (2015) v Dubu nad Moravou.

 

[osobní stránka]

 

Publikace A. Prázného: