Petráček

Tomáš Petráček (KTF UK; PdF UHK): Reformace je bod zlomu západního křesťanství.

Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílí přesvědčení o zásadním významu reformace na další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří, jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi fenoménem vzniku konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví ale rovněž celé západní civilizace.

 

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Tomáš Petráček je český katolický teolog, církevní historik a kněz
. Působí jako akademický kaplan při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Je členem redakční rady revue pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. Absolvoval několik zahraničních studijníchpobytů (Freiburg, Bonn, Paříž, Řím/Vatikán). Zabývá se především moderními církevními dějinami, teoretickými problémy církevního dějepisectví či otázkami historické antropologie a transkulturní komunikace. Je autorem knih Bible a moderní kritika: česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize (2012); Sekularizace a katolicismus v českých zemích (2013) a Církev, tradice, reforma: odkaz Druhého vatikánského koncilu (2016).

odkaz