Panelová diskuze

PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie.
27. LFŠ, Dub n. Moravou, 5.7. 2017

členové diskuzního panelu:
Pavel Barša (FF UK; ÚMV),  politický filosof
Joe Feinberg (Flú AVČR),  politický filosof
Pavel Floss (FF UP),  filosof a historik filosofie
Petr Rohel (Ostrava),  kritik kapitalismu
Jiří Růžička (Flú AVČR),  politický filosof

moderátor:
Martin Škabraha

Tématem panelové diskuze bloku sociální filosofie byla otázka povahy současné globální skutečnosti, proměn politiky v době změněných rolí národních států a možnosti kosmopolitismu. Řečníci se zamýšlí nad problémy integrace, vědomí identity a společné zkušenosti jakožto základu institucí, proletářským a liberálním internacionalismem, charakterem práce, křesťanským internacionalismem, ideovými základy Evropy a nebezpečím dezintegrace Evropy tváří v tvář geopolitickým zájmům a fašizaci, hegemonií transnacionální třídy a globalizací odporu, naléhavostí globálních problémů (klimatická změna, uprchlictví, války) a krizí nadnárodních i národních institucí. V druhé části hovoří o významu revoluce a vztahu k násilí či o revolučních hnutích a společenské transformaci.

(Videozáznam diskuze: H. Všetečková)