Müller

Matyáš Müller (NUDZ):  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů.

Šílenství představuje zkušenost radikální diskontinuity v tom smyslu, že člověk, kterého postihne, doslova žije v jiné realitě, než je ta, kterou sdílí jeho okolí. Tato zkušenost je bojem za udržení pevného světa tváří v tvář hrozícímu rozpadu sebe a světa, přičemž tomuto účelu často slouží magické myšlení. V šílenství se objevuje neustálá oscilace mezi utopickými stejně jako hrozivými vizemi, zajišťujícími logickou bezrozpornost, a pádem do absolutní ztráty smyslu. V přednášce se budu zabývat otázkou, jak lze šílenství zkoumat - nastíním, v čem se liší vědecký a existenciální výklad šílenství a představím výklad založený na specifické verzi perspektivismu. V tomto přístupu nahlížím na šílenství jako na fenomén, který odkrývá fundamentální lidskou schopnost vytváření mýtů. Na tomto základě se budu zabývat otázkou, jak lze příkré hranice mezi "normalitou" a "šílenstvím", přecházet, např. v rámci terapeutického vztahu.

 

 

 Mgr. Matyáš Müller, Ph.D., MSc.: Studoval obecnou antropologii na FHS UK, Psychologickou a psychiatrickou antropologii na Brunel University a Filosofii a dějiny přírodních věd na PřF UK. Zajímá se o filosofickou a antropologickou reflexi psychiatrie, vztah duševní nemoci, náboženství a magického myšlení. V minulých letech pracoval s lidmi s duševním onemocněním ve Fokusu Praha. V současnosti pracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví, na oddělení Sociální psychiatrie.