Müller

Matyáš Müller (PřF UK): Evoluce, reinkarnace a paranoia.

V přednášce budu interpretovat neodarwinistickou vizi světa jako moderní variantu obrazu univerzálního boje všech proti všem. Tuto vizi lze přirovnat k obrazu pekla či představě nekonečného koloběhu utrpení. V tomto kontextu budu zkoumat paranoiu jako specifický modus lidské existence, který je charakteristický vynuceným vyladěním se na tuto archetypální rovinu boje všech proti všem. V této analýze vycházím z tradice fenomenologicky orientované psychopatologie.