Motl

Jiří Motl (FF UK): Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu

Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální politickonáboženská témata jako je např. Turecký sekularismus, vztahy s Evropskou unií, vztah turecké společnosti k menšinám. Přednáška bude doprovázena fotkami.