Motl L.

Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice.

Antické kořeny matematiky přivedly lidstvo k diskrétním strukturám prostřednictvím aritmetiky a ke spojitým strukturám prostřednictvím geometrie. Když Galileo, Newton a další odštěpili fyziku od filosofie, matematicky formulované zákony založené na kontinuu, zvláště ty odkazující se na diferenciální rovnice, se staly dlouhodobými pány světa fyzikálních zákonů, a to v podstatě kvůli očividné spojitosti času (a dalších veličin). Poznatky moderní matematiky i kvantové fyziky dovolily fyzice pracovat i s diskrétními objekty přímo a mnohdy ukázaly ekvivalenci mezi spojitými a diskrétními strukturami. Nicméně, přednáška bude primárně obhajovat pohled, že čistě diskrétní popis je vždy spojen s aproximacemi nebo odvozenými zákony, zatímco fundamentální zákony se bez nějakých spojitých veličin neobejdou ani dnes, ani v budoucnosti.

 

 

Luboš Motl vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Rutgers University. Poté působil na Harvardově univerzitě jako odborný asistent. Od roku 2007 po ukončení jeho působení na Harvardu žije v Plzni.
Je jedním z autorů tzv. Maticové teorie (neporuchová formulace teorie strun), dále se věnuje teorii twistorů, AdS/CFT korespondenci, smyčkové kvantové gravitaci a dalším tématům teoretické fyziky.

odkaz