Michalík

Jiří Michalík (FF UP): Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody.

V 16. a v první polovině 17. století se rozvinulo metaforické zobrazování přírody. Ve svém příspěvku budu konfrontovat alchymickou a hermetickou imaginaci s imaginací filosofickou a vědeckou. Budu analyzovat nejznámější metafory přírody: škola, kniha, krásná žena – bohyně, bůh Pan a jejich didaktickou a explikační funkci. Analýza těchto metafor umožní lépe pochopit přechod od vitalistického vnímání přírody jakožto moudré učitelky k jejímu pochopení jakožto pasivního objektu lidského poznání.