MICHALÍK

Jiří Michalík (FF UPOL): Jung, Pauli a vědecká revoluce.

Ve svém referátu se zaměřím na analýzu spolupráce dvou vůdčích vědců první poloviny 20. stol.: fyzika Wolfganga Pauliho a psychologa Carla G. Junga.  Jejich společná kniha "Naturerklärung und Psyche", stejně jako hojná korespondence, dokládají silnou míru vzájemného konceptuálního a myšlenkového ovlivnění při interpretaci fenoménu vědecké revoluce.  Pokusím se ukázat, že jak Jung, tak především Pauli, svou intepretací vzniku novověké vědy sankcionují svůj obraz nového vědeckého paradigmatu, které má nahradit klasickou novověkou vědu. Toto nové paradigma se ostře vymezuje vůči převládajícím intepretacím vědy a staví se kriticky především k  pozitivismu, fyzikalismu, determinismu a naturalismu. 

[ Powerpointová prezentace ]

 

Publikace Mgr. J. Michalíka:

2015, Vyd. Univerzity Palackého.