Libicher

Miroslav Libicher (FF UP):  Protiislámské předsudky napříč časem.

Na islám je dnes široce nazíráno jako na nesnášenlivé, násilnické, společensky a sexuálně represivní náboženství. Podle některých polemiků přitom nejde o dobově podmíněné předsudky, nýbrž o přiléhavý popis inherentních vlastností islámu, které jsou s ním spojeny již od jeho počátků v 7. stoletím. Opravdu se ale evropské, potažmo západní, stereotypy o islámu neměnily? Které ano a které ne? A proč se tak dělo? Právě tyto otázky se tento příspěvek pokusí zodpovědět.

[prezentace k přednášce]

Mgr. Miroslav Libicher vystudoval marketingové komunikace a mediální studia. Momentálně působí jako doktorand na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci. Zabývá se asijskou (a obecně nezápadní) kinematografií a reprezentací muslimů v médiích a popkultuře.

Na 26. LFŠ (2016) přednesl referát na téma Česká islamofobie a její diskurzivní strategie.