Libicher

Miroslav Libicher: Česká islamofobie a její diskurzivní strategie.

Příspěvek vychází z perspektivy kritického zkoumání diskurzu a zabývá se způsobem, jakým příslušníci a příznivci českých protiislámských iniciativ konceptualizují a následně prezentují islám. Pozornost je směřována zejména na mechanismy, kvůli kterým může za určitých okolností docházet ke stírání zdánlivě zřejmé hranice mezi kritikou náboženských myšlenek a rasismem. Pozornost je věnována i strategiím, které stoupenci protiislámských hnutí užívají k tomu, aby přítomnost rasistických prvků ve svém myšlení i projevech popřeli.