LFŠ 2015

Hynek Lauschmann (FJFI ČVUT): Lidstvo na evolučním rozcestí. (Myšlenky z knihy "Čas a žití", která právě vychází v nakladatelství Zdeněk Susa.)

Výchozí neutěšenost lidské situace má kořeny v přírodě. Řešením je spiritualita, chápaná jako sebepřesah – transcendence. Aktuálně je pro lidstvo jedinou perspektivní vývojovou linií. Vzniká nový druh homo spiritualis, vyznačující se vysokou mírou empatie a kooperace. Nezbytnou vědeckou reflexi lze založit na dvou pojetích času – chronu a kairu. Mírou kairu, "času duše", je informační tok. Jeho vlastnosti jsou vyjádřeny novými pojmy intenzita přítomnosti, žití, integrace a progresivní evoluce. Nad rámec empirické evidence jdou teistické a ontologické úvahy, interpretující směřování progresivní evoluce a její limitní vlastnosti.

Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Programově se hlásí ke kritickému racionalismu a vědecké metodě. Aktivně praktikuje demytologizované křesťanství a theravádový buddhismus. Inspirován dílem Pierra Teilharda de Chardin, usiluje o syntézu vědy a spirituality.