Kysučan

Lubor Kysučan (FF UP): Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje.

Přednáška dokumentuje vznik a vývoj antické ekumeny v období helénismu a římského principátu v její politické, společenské, kulturní a myšlenkové rovině a popisuje její příležitosti – etický univerzalismus, kosmopolitní etiku, náboženský synkretismus, rozvoj vědy, ale i rizika – relativismus, vykořenění, střety kultur.