Kůrka

Petr Kůrka (CTS AVČR):  Tři pojetí kontinua.

Standardní pojetí struktury reálných čísel v teorii množin má dvě zajímavé alternativy. Konstruktivní analýza se omezuje na konstruktivní reálná čísla a na konstruktivní reálné funkce, které lze počítat algoritmem. Naproti tomu nestandardní analýza rozšiřuje reálná čísla o nekonečně malá a nekonečně velká reálná čísla.

 

 

Petr Kůrka (1949) vystudoval matematiku v roce 1972 a do roku 1990 působil ve Středisku Biomatematiky FgÚ ČSAV, kde vyvíjel matematické modely v biologii. Poté působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde přednášel logiku, teorii informace a teorii dynamických systémů. Napsal jednu monografii a přes 40 odborných článků o složitosti dynamických systémů, symbolické dynamice, celulárních automatech a číselných soustavách. Nyní působí v Centru pro teoretická studia (CTS AVČR/UK), kde se zabývá se složitostí dynamických systémů, symbolickou dynamikou, celulárními automaty a číselnými soustavami.                  odkaz