Koblížek

Jan Koblížek (CMFT UP):  Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého myšlení.

Za otázkou, zda je možné sesadit, soudit a případně usmrtit tyrana, stojí otázka po principech politické moci: odkud pochází a jaké jsou její základní zdroje? A dále, jak se konkrétně realizuje? Jakou úlohu zde hraje "lid"? Všechny tyto otázky se nacházejí již v hlubokém středověku a jsou plně rozvinuty v novověkém myšlení. Úkolem přednášky je představit otázku tyranovraždy u F. Suáreze, jehož 400. výročí úmrtí si letos připomínáme, s poukazem na vývoj tohoto problému před ním.

 

 


Mgr. Jan Koblížek Th.D
Studoval na teologických fakultách Palackého univerzity a Karlovy univerzity, působí na Katedře filosofie a patristiky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Je katolickým knězem
, od roku 2010 spravuje farnost v Olomouci Hodolanech.  Jeho odborným zaměřením je politická filosofe, dějiny filosofie a sociální nauka katolické církve; hlavním badatelským zájmem pak dílo Františka Suaréze. Je autorem monografie Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze (O principech politické moci) (2015).

 

 

Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a
redukcionismem,