Klosová, Slovák

Filosofie, klima a občanská neposlušnost
– první český klimatický kemp v souvislostech.

Kristina Klosová, Ľuboš Slovák (hnutí Limity jsme my)
(místo původně oznámených přenášejících vystoupila Klára Lang)

V červnu 2017 se v severních Čechách uskuteční první český klimatický kemp  pětidenní tábor, který má spojit odpůrce těžby a spalování uhlí z celé České republiky i okolních zemí, poskytnout prostor pro vzájemné propojování, vzdělávání, zábavu i pro kreativní a nenásilné akce občanské neposlušnosti žádající ukončení těžby uhlí.
       V úvodu našeho příspěvku představíme kontext a důvody vzniku této akce: globální změnu klimatu, její souvislosti s těžbou a spalováním fosilních paliv, snahy o řešení, jakož i situaci v ČR, která nás vedla k rozhodnutí začít konat a zapojit se tak do globálního hnutí za klimatickou spravedlnost.
       Dále představíme samotný kemp. V čase naši prezentace už budeme moct fotkami, videi i povídáním udělat krátký report o jeho průběhu a ne/úspěších.
       V závěru se pokusíme zamyslet i nad širšími a teoretičtějšími souvislostmi takovéto akce a role občanské neposlušnosti. Jde ukončit těžbu a spalování fosilních paliv teď a tady, nebo je nutný jen kontinuální, pozvolný přechod na jiné zdroje energie? Nežádají aktivisté, blokující těžební infrastrukturu, nemožné? Filosofie nás učí důslednému kritickému náhledu, schopnosti promýšlet věci v kontextech a zpochybňování vlastních přesvědčení. Je vůbec filosofický postoj slučitelný se silným občanským postojem a zaujetím i radikálního stanoviska k nějakému problému? Nebo jde naopak o spojení přínosné?

 


O hnutí

Hnutí Limity jsme my je otevřené občanské hnutí zdola proti těžbě a spalování uhlí. Vzniklo v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. V kampani za zachování limitů jsme se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky během roku 2015 stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.
       Pokračující těžba a spalování uhlí však neohrožují jen domovy a zdraví Severočechů. Jsou jednou z bezprostředních příčin změn klimatu, kterých závažnost rychle narůstá. Hnutí Limity jsme my se proto zapojuje do globálního úsilí o férové řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv.
       Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí. Na konci června 2017 se bude v Mostecké uhelné pánvi konat první český Klimakemp. Jeho součástí budou diskuze, workshopy, kulturní vystoupení a protesty proti těžbě a spalování uhlí. V průběhu pěti dní budeme žít ve společně spravovaném táboře na základě principů udržitelnosti a budeme mít dostatek prostoru pro kreativní, odvážné a nenásilné akce.

[prezentace k přednášce]