JIROUSOVÁ

Františka Jirousová (FF UK): Význam krize a transformace v evoluční teorii Teilharda de Chardin.

Tématem přednášky bude křesťanská evoluční teorie Pierra Teilharda de Chardin s důrazem na výklad evolučních skoků spojených s krizí, chaosem nebo různými formami zla. V první části stručně vymezím hlavní pojmy celé teorie, což jsou komplexita, duch a duše a jejich činnost sjednocování mnohosti do jednoho celku. Sjednocování pomocí různých vazeb je podle Teilharda jedinou cestou k vyšším stupňům evoluce. Lidstvo je teprve na počátku svého vývoje a jeho hlavním úkolem je v evoluci pokračovat. Cílem evoluce je plnost bytí, spojení celého stvoření s Bohem při maximálním možném sjednocení v různosti a intenzitě bytí.

Hlavní překážkou pokračujícího sjednocování lidstva jsou strach a různé formy zla. Ve druhé části se pokusím na rozboru tzv. zákona transformace spojeného s fází chaosu ukázat, jak v evolučním vesmíru vzniká zlo a jaké podoby má na různých evolučních rovinách. V poslední části se dotknu teologického tématu: Jakým způsobem Bůh spolupracuje s evolucí tak, aby zajistil ze zla účinnou pomoc.