Holubec

Stanislav Holubec (Universität Jena):

Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu v českém myšleni po roce 1989.

Přednáška se bude zabývat aplikací kategorií používaných světosystémovou a postkoloniální teorií na českou sociální skutečnost po roce 1989. Jejím cílem bude ukázat, že v sociálně vědních  i veřejných diskusích došlo po roce 1989 k proměně vnímání celé řady kategorií veřejného diskurzu, byly vytvořeny nové dichotomie a diskurzivní řetězce a vznikl tak nový dobře uvěřitelný příběh o minulosti, směřování české společnosti a jejím postavení ve světě, který v sobě přesvědčivým způsobem spojoval víru v postuláty neoliberalismu a nadřazenost západní civilizace s narativy českého liberálního nacionalizmu a antikomunismu. Podobný příběh byl ustaven ve většině postsocialistických zemí, ačkoli se lišil jednotlivými akcenty. Z mezinárodních rovnávání se dá usuzovat, že jeho česká verze byla jedna z nejpřesvědčivějších a je možné hovořit až do konce první dekády nového století o její kulturní hegemonii a marginalizaci narativů odlišných.